Aviso legal


O titular deste sitio web é Galaica de Artes Gráficas S.L., con N.I.F. B15083231, con domicilio na rúa Oviedo, Nave I, Loc. 2. 15140, Meicende, Arteixo (A Coruña).

Todo o contenido é propiedade intelectual de Galaica de Artes Gráficas S.L.. Calquera utilización dos mismos contraria ás normas en materia de propiedade intelectual será perseguida con arreglo á lexislación vixente.