Impresión Dixital


A impresión dixital consiste en imprimir directamente en papel desde un archivo informático e non mediante o uso de pranchas metálicas. É o sistema máis habitual para pequena tirada.

A maior vantaxe deste tipo de impresión é que require menos procesos e tempo de secado, o que permite unha disponibilidade casi inmediata dos impresos. Este proceso é ideal para proxectos de baixo volume e que requiren tempos de entrega cortos. Diferenciaremos entre dous tipos:

Digital
  • Carteis
  • Panfletos
  • Tarxetas
  • Papelería
  • Etiquetas
  • ¡E moito máis!