Gran formato


A impresión de gran formato consiste en imprimir materiais que son demasido grandes para ser impresos nos tamaños habituais. Este tipo de impresión, en lugar de imprimir en follas individuáis, usa rollos de impresión que se alimentan de forma incremental. Permite alcanzar resolucións increíbles incluso cun tamaño tan grande.

Este tipo de impresión ten moitos usos, por exemplo, para chamar a atención dende lexos con fines promocionáis. Os anuncios grandes teñen máis posibilidades de captar a atención da xente, por ello, a impresión de gran formato creceu en popularidade como medio publicitario.

Gran formato
  • Vinilos de corte
  • Vinilos téxtiles
  • Lenzos
  • Téxtil
  • Metacrilatos
  • Chapas
  • PVC