Impresión Offset


A impresión offset é un método de impresión que consiste en aplicar unha tinta, xeralmente oleosa, sobre una prancha de aluminio. O proceso é similar ó da litografía.

A prancha móllase con auga para que repela a tinta nas zonas de non imaxe. Esto fará que nas zonas hidrófobas se tome a tinta coa forma do motivo a imprimir previamente grabado na prancha.

A gran diferencia coa litografía tradicional, é que a imaxe transfírese de forma indirecta, a través dun cilindro de caucho. Éste recibe a imaxe da prancha e, por presión, a transfire ó papel. É debido a esto que a calidade deste tipo de impresión é excepcional, xa que o cilindro de caucho é capaz de impregnar coa tinta superficies con texturas irregulares ou rugosas.

  • Panfletos y Revistas
  • Catálogos
  • Carteis publicitarios
  • Dípticos y Trípticos
  • Papelería
  • Libretas
  • Talonarios
  • Libros
  • Tarxetas
  • Flyers
Offset